0
630 by minako-mipper on Flickr.

630 by minako-mipper on Flickr.

0

Sunny Hill - Pray MV

0
natsu no sakana by **sirop on Flickr.

natsu no sakana by **sirop on Flickr.

“Dù có nông cạn và bằng phẳng đến đâu, cuộc đời này cũng đáng để sống.”

Tsukuru Tazaki không màu và những năm tháng hành hương (Haruki Murakami)

2 weeks ago with 58 notes

75
greenrice:

bạn miso chẳng nói gì.

greenrice:

bạn miso chẳng nói gì.

0
fruit special by **mog** on Flickr.

fruit special by **mog** on Flickr.